Czy otrzymam receptę na leki refundowane?

Tak. Praktyka ma zawartą z NFZ umowę upoważniającą m. in. do wystawiania recept na leki refundowane. Jeśli posiadasz uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to otrzymasz receptę objętą refundacją.