Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Doświadczenie zawodowe - praca w pełnym wymiarze godzin

  2003-2004 – Akademickie Centrum Kliniczne w Gdańsku – staż podyplomowy

  od 2004  – Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych – Gdański Uniwersytet Medyczny

    • praca na oddziale szpitalnym i w przyklinicznej Poradni Endokrynologicznej
    • Centrum Leczenia Raka Tarczycy
    • Zakład Medycyny Nuklearnej
    • pracownia densytometrii (link)
    • nauczyciel akademicki
    • działalność naukowa
 • Doświadczenie zawodowe - praca w w niepełnym wymiarze godzin

  2009-2012 – Centrum Diagnostyki Medycznej ENDOMED – Poradnia Endokrynologiczna

  2010-2013 – Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku – Poradnia Endokrynologiczna

  od 2012 – praktyka prywatna

 • Wykształcenie

  1997-2003 – Studia w Akademii Medycznej w Gdańsku

  2005-2010 – Specjalizacja w dziedzinie Choroby Wewnętrzne

  2011-2015 – Specjalizacja w dziedzinie Endokrynologii

  2017 – Stopień naukowy doktora nauk medycznych

 • Nagrody

  2009 – Nagroda naukowa zespołowa I stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  2012 – Nagroda naukowa zespołowa II stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  2014 – Nagroda naukowa zespołowa I stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  2017 – Nagroda dydaktyczna zespołowa II stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  2018 – Nagroda naukowa zespołowa II stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Kursy i szkolenia

  Kongres Polskich Towarzystw Naukowych „Wokół Raka Tarczycy” (2022)

  Akademia Onkologii Nuklearnej (2021, 2022)

  World Congress on Thyroid Cancer 4 (2021, 2022)

  Postępy w chirurgii tarczycy i przytarczyc (2021)

  Wiosenno-letnia Szkoła Tyreologii (2019)

  18th ENEA Congress of European Neuroendocrine Association (2018)

  Światowy kongres osteoporozy WCO-IOF-ESCEO (2018)

  Course on Endocrine Diseases in Pregnancy (2017)

  Kontrowersje i perspektywy diagnostyki i leczenia izotopowego w ujęciu interdyscyplinarnym (2017)

  Echa ASBMR (2017)

  19th ESE Postgraduate Training Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism (2016)

  22nd Annual ISCD Meeting, Galway, Ireland (2016)

  Vertebral Fracture Recognition (kurs ISCD, 2016)

  2nd McMaster International Review Course in Internal Medicine (2016)

  Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych (2012)

  Podstawy ultrasonografii narządów jamy brzusznej, sutka, tarczycy (2009, 2011)

  Kursy kształcenia ustawicznego z endokrynologii i chorób metabolicznych (2007, 2008, 2009, 2014)

  Zjazdy Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (2005, 2008, 2012)

  Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (2016)

  Postępy endokrynologii (2008)

  Densytometria w praktyce klinicznej (2015)

  Kurs densytometryczny (wykonywanie i interpretacja badań VFA) (2016)

  Międzynarodowy Kurs Osteporozy IOF ISCD – XX Kurs Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy (2014)

  Management of Osteoporosis (2010)

  8th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ECCEO, 2008)

 • Publikacje

  45 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych

  30 doniesień zjazdowych, 4 rozdziały w podręczniku

  1 rozprawa doktorska

  Mój profil na ResearchGate