Formularz Rejestracyjny

Formularz należy wypełnić, jeśli:

  • zarejestrowałeś się na pierwszą wizytę
  • byłeś już na wizycie, ale chcesz uaktualnić swoje dane osobowe (np. zmieniłeś adres zamieszkania)
  • chcesz wskazać bądź zmienić osobę upoważnioną do wglądu do Twojej dokumentacji medycznej (zobacz punkt „Zasady prowadzenia i dostępu do dokumentacji medycznej” w sekcji Ważne informacje dla pacjentów)

Jeśli przed wizytą wypełnisz Formularz Rejestracyjny, w trakcie naszego spotkania więcej czasu będziemy mogli przeznaczyć na omawianie kwestii medycznych, a mniej czasu na sprawy administracyjne.

Gwarantuję, że wprowadzanie danych do Formularza Rejestracyjnego jest bezpieczne.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie.

Przejdź do Formularza