Jak przygotowuję opis USG tarczycy

Ogromną wagę przykładam do tego, jak sporządzony jest opis USG tarczycy. Przygotowuję go z tą myślą, aby Twój lekarz (endokrynolog, lekarz rodzinny, chirurg, onkolog) otrzymał wszelkie dane, które są niezbędne do podjęcia dalszych decyzji. Staram się wychwycić i opisać jak najwięcej niuansów i detali. Od nich ostatecznie będzie zależeć właściwa diagnoza.

Nawet najdoskonalszy opis nie zastąpi jednak obrazu. Dlatego do opisu załączone są zdjęcia, dzięki którym Twój lekarz będzie mógł zobaczyć i samodzielnie ocenić to, co ja widziałem w trakcie badania.

Uważam, że ważnym aspektem badań USG tarczycy jest ich powtarzalność. Każde badanie usg wykonywane jest według tego samego protokołu i opisywane wg tego samego wzorca. Ułatwia to porównywanie kolejnych badań i jak najszybsze wychwycenie zmian, które zaszły w czasie.

Każde wykonywanie przeze mnie badanie musi zakończyć się jednoznacznym wnioskiem. Ustaleniem rozpoznania, opinią co do dalszego postępowania, wskazaniach do wykonania biopsji tarczycy lub innych badań.

Tutaj znajdziesz przykładowy opis badania usg tarczycy, a tu inny przykładowy opis usg.

  Wpisy na podobny temat